cFosSpeed Registration Guide

ขั้นตอนการลงทะเบียน โปรแกรม cFosSpeed

1. เมื่อได้รับอีเมล์จาก cFos ให้ โหลดไฟล์ key.cfosspeed มา save ไว้ที่เครื่องนะครับ

2. คลิกที่ไฟล์ key.cfosspeed ที่ save ไว้

cfosspeed Register


3. เลือก I agree จากนั้นกด Next

cfosspeed Register


4. มันจะถามหา Serial Number  ก็ให้ใส่คีย์ที่อยู่ในเมล์นะครับ (ดูตัวอย่างด้านล่างครับ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูตัวอย่างจากอีเมล์ที่ได้รับจาก cFos

ให้ ดูตัวอย่าง Serial Number ตัวแดงๆ ด้านล่างนะครับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
cfosspeed Register example
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. นำ Serial Number  ไปกรอกในช่อง Password

cfosspeed Register


6. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  

*หมายเหตุ:
   - กรณีมีเวอร์ชั่นใหม่มา ก็ให้โหลดไฟล์ตัวใหม่มา แล้ว Install ทับอันเดิม ที่เคยลงได้เลยโดยไม่ต้องใส่คีย์แล้วนะครับ

   - กรณีต้องการย้ายเครื่อง ก็ให้ uninstall โปรแกรม cFosSpeed จากเครื่องเดิมก่อนแล้ว
     ก็ทำตามขึ้นตอน 1 ถึง 6 ด้านบนใหม่ ก็สามารถย้ายเครื่องได้แล้วครับ
---------------------------------------------------------------------------