วิธีกำหนดรหัสผ่านโปรแกรม cfos Personal Net ใหม่

ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่าน admin ใหม่

 1. ให้ไปที่ Program File > cFos Personal Net > Configure cFos Personal Net

  Configure cFos Personal Net
   
 2. หลังจากนั้นให้ คลิกที่ Create administrator account จากนั้น พิมพ์รหัสผ่านใหม่

  Configure cFos Personal Net
   
 3. หลังจากนั้น กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่านใหม่

   Configure cFos Personal Net